Nhân dân ba tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước 1862

Thực hiện các cam kết với Pháp trong Hiệp ước 1862, triều đình Huế ra lệnh giải tán nghĩa quân chống Pháp ở các tỉnh Gia Định, Định Tường và Biên Hòa.

Tuy nhiên, phong trào chống Pháp của nhân dân ba tỉnh miền Đông vẫn tiếp tục. Các sĩ phu yêu nước vẫn bám đất, bám dân, động viên nghĩa quân đánh Pháp, chống phong kiến ​​đầu hàng. Phong trào “đi sứ” diễn ra hết sức sôi nổi, gây khó khăn cho Pháp trong việc tổ chức và quản lý các vùng đất mới chiếm được.

Nghĩa quân vẫn không chịu giải giáp mà ngày càng manh động. Khởi nghĩa Trương Định tiếp tục thắng lợi gây cho Pháp nhiều khó khăn.
Trương Định là con của Đốc binh Trương Cầm, quê ở Quảng Ngãi. Anh theo cha vào Nam từ nhỏ. Năm 1850, ông cùng Nguyễn Tri Phương đi đồn điền, khai khẩn nhiều ruộng đất, được triều đình phong làm Phó Quản Cơ.

Năm 1859, khi Pháp đánh Gia Định, Trương Định đã đem đồn điền sát cánh cùng quân triều đình. Tháng 3 năm 1860, khi Nguyễn Tri Phương được cử vào Gia Định, ông đã chủ động đem quân đánh giặc. Tháng 2 năm 1861, mặt trận Chí Hòa bị vỡ. Ông cho quân về Tân Hòa (Gò Công), quyết tâm đánh lâu dài.

Sau Hiệp ước 1862, triều đình cử Trương Định ra giải giáp, mặt khác nhận chức Lãnh binh ở An Giang, rồi Phú Yên. Nhưng được sự ủng hộ của nhân dân, ông đã chống lệnh triều đình, quyết tâm ở lại kháng chiến.

Xem Thêm:  Tiến Minh làm từ thiện, vui cùng trẻ em

Giương cao ngọn cờ “Bình Tây, soái”, hoạt động của nghĩa quân đã củng cố lòng tin của nhân dân, làm cho bọn cướp nước, bán nước run sợ.

Nghĩa quân dành thời gian xây dựng công sự, rèn vũ khí, liên kết lực lượng, đánh địch nhiều nơi.

By truidol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *